pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. UKW

Konferencje z ostatnich 3 lat:

2018 r.

1.        Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Karasiewicz T., Jagodziński B. Natural anti-aging compounds for biodegradable polymers, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites BiPoCo 2018, Balatonfűred (Węgry), 02-06.09.2018 r.

2.        Stepczyńska M.: Procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach biodegradowalnych pod wpływem modyfikowania fizycznego i chemicznego: zmiana właściwości warstwy wierzchniej, sterylizacja oraz biodegradacja, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, Szczyrk, 8-11.05.2018 r.

3.        Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R, Budner B., Karasiewicz T., Jagodziński B.: Wybrane właściwości polikaprolaktonu zawierającego naturalne związki antystarzeniowe, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2018, Szczyrk, 8-11.05.2018 r.

2017 r.

1.        Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Jagodziński B., Budner B., Karasiewicz T., Rytlewski P.: Coffee extract as antiaging compound for polylactide, 2nd International Conference on Applied Surface Science (ICASS), Dalian (Chiny), 12-15.06.2017 r.

2.        Stepczyńska M.: Plazmowe modyfikowanie warstwy wierzchniej materiałów biodegradowalnych oraz metod ich sterylizacji, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych, Rydzyna, 15-17.05.2017 r.

3.        Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Karasiewicz T., Jagodziński B., Budner B.: Wybrane właściwości polilaktydu zawierającego naturalne związki antystarzeniowe, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2017, Istebna, 9-12.05.2017 r.

2016 r.

1.      Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Bezprądowe metalizowanie autokatalityczne tworzyw polimerowych - teoria i praktyka,.VI Konferencja Naukowa _Materiały Polimerowe Pomerania - Plast 2016, Międzyzdroje, 07-10.06.2016 r.

2.      Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Some problems of electroless metallization of polymers, The 9th International Conference on Modification Degradation and Stabilization of Polymers MoDeSt 2016, Kraków, 04‑08.09.2016 r.

3.      Rytlewski P., Jagodziński B., Moraczewski K., Żenkiewicz M., Wojciechowska A.: Application of new copper complexes in laser - assisted electroless metallization of polymer materials, The 9th International Conference on Modification Degradation and Stabilization of Polymers MoDeSt 2016, Kraków, 04‑08.09.2016 r.

4.      Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Zastosowanie związków metaloorganicznych w procesach metalizowania bezprądowego materiałów polimerowych, Konferencja Naukowo - Techniczna Polimery, Nauka, Przemysł, Lgota Murowana, 19‑21.09.2016 r.

5.      Moraczewski K., Stepczyńska M., Rytlewski P., Malinowski R., Karasiewicz T., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Nowe środki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych, Konferencja Naukowo - Techniczna Polimery, Nauka, Przemysł, Lgota Murowana, 19‑21.09.2016 r.

6.      Rytlewski P., Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B., Karasiewicz T.: Wykorzystanie promieniowania elektronowego w modyfikowaniu kompozytów polimerowych z włóknami naturalnymi, Konferencja Naukowo - Techniczna Polimery, Nauka, Przemysł, Lgota Murowana, 19‑21.09.2016 r.

7.      Stepczyńska M., Walczak M., Moraczewski K., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Naturalne środki biobójcze materiałów biodegradowalnych, Konferencja Naukowo - Techniczna Polimery, Nauka, Przemysł, Lgota Murowana, 19‑21.09.2016 r.

 

 

2007 r

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::