pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. UKW

KRZYSZTOF MORACZEWSKI – doktor habilitowany inżynier, profesor UKW w Zakładzie Inżynierii Materiałowej. Absolwent Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, specjalność: technologia procesów chemicznych 2008r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2012 roku.Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice Śląskiej w 2018r. Najważniejsze osiągnięcia: opracowanie nowej procedury optymalizacji procesu modelowania komputerowego pasm uszkodzonych w widmach mas EI oraz opracowanie nowego kompozytu polimerowego przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania. Prowadzi ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania, nauka o kompozytach, projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach oraz współczesne metody badań i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Publikacje z ostatnich 3 lat:

2018 r.

1.        Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Budner B., Karasiewicz T., Jagodziński B.: Selected properties of polycaplactone containing natural anti-aging compounds, Advances in Polymer Technology 2018, DOI: 10.1002/adv.22134.

2.        Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Budner B., Karasiewicz T., Jagodziński B.: Selected properties of polylactide containing natural anti-aging compounds, Polymers for Advanced Technologies 2018, DOI: 10.1002/pat.4416.

3.        Rytlewski P., Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Mechanical properties and biodegradability of flax fiber-reinforced composite of polylactide and polycaprolactone, Polimery 2018, 63, 603.

4.        Stepczyńska M., Moraczewski K., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Durability studies of modifications effects of polyhydroxybutyrate surface layers, Polimery 2018, 37, 4, 275-283.

5.        Malinowski R., Janczak K., Moraczewski K., Raszkowska-Kaczor A.: Analiza stopnia spęcznienia i frakcji żelowej usieciowanych radiacyjnie mieszanin polilaktyd/poli(adypinian-co-tereftalan butylenu), Polimery 2018, 37, 1, 25-30.

2017 r.

1.        Liszkowska J., Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Moraczewski K., The effect of UV radiation on the properties of rigid PUR-PIR foam, Advances in Polymer Technology 2017, 36, 4, 483-490.

2.        Moraczewski K.: Effect of metallization time on thermal stability of copper-plated polylactide, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2017, 129, 3, 1697-1703. DOI: 10.1007/s10973-017-6382-5

3.        Moraczewski K.: Effect of surface layer modification method on thermal stability of electroless metallized polylactide, Polimery 2017, 62, 10, 750-756.

4.        Moraczewski K.: Wpływ metody przygotowania powierzchni polilaktydu do procesu metalizowania na strukturę osadzonej warstwy miedzi, Polimery 2017, 62, 6, 457-466.

5.        Moraczewski K.: Wpływ metody przygotowania powierzchni polilaktydu do procesu metalizowania na strukturę osadzonej warstwy miedzi, Polimery 2017, 62, 6, 457-466. Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych, Polimery 2017, 62, 5, 371-380.

6.        Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Effects of UV radiation on some properties of dyed polylactide film, Polimery 2017, 62, 3, 193-198

7.        Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych, Polimery 2017, 92, 3, 163-169.

8.        Rytlewski P., Bahners T., Polewski F., Gebert B., Gutmann J., Hartmann N., Hagemann U., Moraczewski K.: Laser-induced surface activation of biocomposites for electroless metallization, Surface and Coatings Technology 2017, 311, 104-112.

9.        Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Malinowski R.: Wybrane właściwości polilaktydu modyfikowanego polikaprolaktonem, Przemysł Chemiczny 2017, 96(1), 152-156.

10.    Rytlewski P., Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Karasiewicz T., Sikorska W.,  Żenkiewicz M., Flax fibers reinforced polycaprolactone modified by triallyl isocyanurate and electron radiation, Polymer Composites 2017, 24672

11.    Rytlewski P., Mróz W., Budner B., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B.: Application of thermogravimetry in the assessment of coatings ability to be metallized, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2017, 127, 381-387.

2016 r.

1.         Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Rytlewski P., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Stability studies of plasma modification effects of polylactide and polycaprolactone surface layers, Applied Surface Science 2016, 377, 228‑237.

2.        Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M., Jagodziński B.,: Bezprądowe metalizowanie autokatalityczne tworzyw polimerowych - teoria i praktyka, w: Spychaj T., Wiśniewska E. (ed.): Materiały Polimerowe. Pomerania - Plast 2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2016, str. 43-44.

3.        Żenkiewicz M., Żuk T., Pietraszak J., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M.: Electrostatic separation of binary mixtures of some biopolymers and poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate), Polimery 2016, 61, nr 11-12, 835‑843.

4.         Moraczewski K.: Influence of multiple processing on selected properties of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutrate), Polymers for Advanced Technologies 2016, 27, 733-739.

5.        Moraczewski K., Mróz W., Budner B., Malinowski R., Żenkiewicz M., Laser modification of polylactide surface layer prior autocatalytic metallization, Surface and Coatings Technology 2016, 304, 68-75.

6.         Rytlewski P., Jagodziński B., Moraczewski K.: Laser-assisted Electroless Metallization of Polymer Materials: A Critical Review, Reviews of Adhesion and Adhesives 2016, 4, (3), 334-366.

7.         Malinowski R., Bajer K., Moraczewski K., Rytlewski P., Raszkowska‑Kaczor A, Janczak K., Żuk T.: Influence of specific processing conditions and aliphatic-aromatic co-polyester on polylactide properties, Chemical Engineering Communications 2016, 203, 1540-1546.

8.         Malinowski R., Rytlewski P., Janczaka K., Raszkowska-Kaczora A., Moraczewski K., Stepczyńska M., Żuk T.: Studies on functional properties of PCL films modified by electron radiation and TAIC additive, Polymer Testing 2016, 48, 169-174.

 

2007 r

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::