pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

dr hab. n.t. Piotr Rytlewski

PIOTR RYTLEWSKI - doktor habilitowany nauk technicznych, profesor UKW, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, specjalność: fizyczne podstawy mikroelektroniki 2005r.). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechaniczno Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2008roku. Aktualnie zajmuje się laserowym modyfikowaniem warstwy wierzchniej materiałów polimerowych. Najważniejsze osiągnięcia: zastosowanie promieniowania laserowego do modyfikowania warstwy wierzchniej oraz opracowanie nowego kompozytu polimerowego przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania. Prowadzi ćwiczenia na studiach stacjonarnych z przedmiotów: inżynieria wytwarzania  i współczesne metody badań i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Publikacje z ostatnich 3 lat:

2007 r

2018 r.

1.        Rytlewski P., Stepczyńska M., Gohs U., Malinowski R., Budner B., Żenkiewicz M.:  Flax fibres reinforced polylactide modified by ionizing radiation, Industrial Crops and Products 2018, 112, 716-723.

2.        Rytlewski P., Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B., Żenkiewicz M., Mechanical properties and biodegradability of flax fiber-reinforced composite of polylactide and polycaprolactone, Polimery 2018,63, 603.

3.        Stepczyńska M., Rytlewski P., Enzymatic degradation of flax-fibers reinforced polylactide, International Biodeterioration & Biodegradation 2018, 126, 160-166.

2017 r.

1.        Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych, Polimery 2017, 92, 3, 163-169.

2.        Rytlewski P., Bahners T., Polewski F., Gebert B., Gutmann J., Hartmann N., Hagemann U., Moraczewski K.: Laser-induced surface activation of biocomposites for electroless metallization, Surface and Coatings Technology 2017, 311, 104-112.

3.        Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Malinowski R.: Wybrane właściwości polilaktydu modyfikowanego polikaprolaktonem, Przemysł Chemiczny 2017, 96(1), 152-156.

4.        Rytlewski P., Stepczyńska M., Moraczewski K., Malinowski R., Karasiewicz T., Sikorska W.,  Żenkiewicz M., Flax fibers reinforced polycaprolactone modified by triallyl isocyanurate and electron radiation, Polymer Composites 2017, 24672

5.        Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P., Stepczyńska M., Jagodziński B.: Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych, Polimery 2017, 62, 5, 371-380.

6.        Rytlewski P., Mróz W., Budner B., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B.: Application of thermogravimetry in the assessment of coatings ability to be metallized, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2017, 127, 381-387.

2016 r.

1.         Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Rytlewski P., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Stability studies of plasma modification effects of polylactide and polycaprolactone surface layers, Applied Surface Science 2016, 377, 228‑237.

2.        Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M., Jagodziński B.,: Bezprądowe metalizowanie autokatalityczne tworzyw polimerowych - teoria i praktyka, w: Spychaj T., Wiśniewska E. (ed.): Materiały Polimerowe. Pomerania - Plast 2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2016, str. 43-44.

3.        Żenkiewicz M., Żuk T., Pietraszak J., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M.: Electrostatic separation of binary mixtures of some biopolymers and poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate), Polimery 2016, 61, nr 11-12, 835‑843.

4.         Rytlewski P., Jagodziński B., Moraczewski K.: Laser-assisted Electroless Metallization of Polymer Materials: A Critical Review, Reviews of Adhesion and Adhesives 2016, 4, (3), 334-366.

5.         Malinowski R., Bajer K., Moraczewski K., Rytlewski P., Raszkowska‑Kaczor A, Janczak K., Żuk T.: Influence of specific processing conditions and aliphatic-aromatic co-polyester on polylactide properties, Chemical Engineering Communications 2016, 203, 1540-1546.

6.         Malinowski R., Rytlewski P., Janczaka K., Raszkowska-Kaczora A., Moraczewski K., Stepczyńska M., Żuk T.: Studies on functional properties of PCL films modified by electron radiation and TAIC additive, Polymer Testing 2016, 48, 169-174.

 

 

 

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::