pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

Wykaz aparatury naukowo - badawczej

Stanowisko do badań przemian strukturalnych zachodzących w materiałach polimerowych pod wpływem ciepła: skaningowy kalorymetr różnicowy - DSC

Stanowisko do badań lepkosprężystych właściwości materiałów polimerowych: dynamiczny analizator termomechaniczny - DMA

Stanowisko do badań degradacji termicznej materiałów polimerowych: termowaga - TG

Stanowisko do badań stektrofotometrycznych materiałów polimerowych - FTIR

Stanowisko do badań stektrofotometrycznych materiałów polimerowych - UV-VIS

Stanowisko do badań właściwości elektrycznych materiałów polimerowych

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::