pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań naukowych

W okresie ostatnich trzech lat w Laboratorium zrealizowano badania naukowe w ramach dwóch projektów badawczych (nr 3 T08E 027 27, nr N507 197 32/3511) finansowanych przez MNiSW (dawniej KBN) oraz dwóch projektów badawczych (nr GP.I 3020‑UDT‑925/2006, nr IGP.I 3020‑UDOT‑938/2007 finansowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz badania wynikające z prowadzonej działalności statutowej Katedry. Głównymi osiągnięciami uzyskanymi w tych badaniach było:

-          Eksperymentalne zweryfikowanie tezy o możliwości uzyskania nowych materiałów kompozytowych mających korzystne właściwości użytkowe, wytworzonych z mieszanin odpadów tworzywowych po opakowaniach.

-          Wykazanie, że decydujące znaczenie w uzyskaniu nowego materiału kompozytowego z mieszaniny odpadów po opakowaniach charakteryzującego się korzystnymi właściwościami użytkowymi, ma elastomer styren‑(etylen/butylen)‑styren szczepiony bezwodnikiem kwasu maleinowego (SEBS‑g‑MA). Pomimo, że ten kompatybilizator miesza się nie w pełni z pozostałymi składnikami materiału, to jednak jego 10% udział w kompozycie złożonym z mieszaniny poużytkowych PE‑LD, PE‑HD, PP, PS i PET powoduje ponad trzykrotne zwiększenie udarności i prawie pięciokrotne zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie udarowe tego kompozytu, w stosunku do kompozytu niezawierającego SEBS‑g‑MA. Zatem udarność ta jest większa niż udarność każdego z polimerów w stanie pierwotnym, wchodzących w skład tego kompozytu.

-          Nowe materiały kompozytowe uzyskane podczas badań, wytworzone metodami wytłaczania lub wtryskiwania z mieszanin odpadów tworzywowych, zawierające 24% PE-LD, 23% PE-HD, 21% PP, 15% PS i 17% PET oraz 10% SEBS‑g‑MA (w stosunku do łącznej masy tych pięciu polimerów), a także kompozyty zawierające 33,4% PE-LD, 33,3% PE-HD i 33,3% PP oraz 10% SEBS‑g‑MA (w stosunku do łącznej masy tych trzech polimerów), charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Właściwości te są lepsze niż PE‑LD, zbliżone do PE‑HD a gorsze niż PP. Natomiast udarność nowych materiałów kompozytowych jest lepsza niż każdego z tych polimerów.

-          Ponieważ promieniowanie elektronowe i monomer trójfunkcyjny triakrylan trimetylolopropanu (TMPTA) nie poprawiają w zadawalającym stopniu właściwości mechanicznych badanych kompozytów, a poprawiają jedynie właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej, to ich stosowanie w procesie otrzymywania omawianych kompozytów jest nieuzasadnione, głównie ze względu na duże koszty.

Obecnie w Laboratorium prowadzony jest projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2011/01/N/ST8/04397 Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu w ramach projektów, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Efektem badań prowadzonych w Laboratorium jest także jedna rozprawa doktorska (dr Piotr Rytlewki, obrona w 2008 r.).

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::