pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań naukowych

Dotychczas w Specjalistycznym Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych przeprowadzone zostały badania następujących materiałów:

-     mieszanin różnych polimerów z udziałem kompatybilizatorów napromienianych wiązką wysokoenergetycznych elektronów,

-     laserowo napromienionych próbek poliwęglanu, poli(tereftalanu etylenu) i polistyrenu,

-     materiałów biodegradowalnych, w tym głównie polilaktydu oraz polikaprolaktonu,

-     nanokompozytów polimerowych zawierających montmorillonit,

-     kompozytów polimerowych z udziałem licznych napełniaczy takich jak antracyt, kalcyt, szungitu, talk i inne,

-          nowych kompozytów polimerowych przeznaczonych do autokatalitycznego metalizowania,

-          nowych powłok polimerowych przeznaczonych do selektywnego metalizowania.

W Specjalistycznym Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych zrealizowano badania naukowe w ramach projektu badawczego N N209 321236 Nowe nanokompozyty polimerowe przeznaczone do matelizowania stymulowanego laserowo finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównymi osiągnięciami uzyskanymi w tych badaniach było:

§  rozszerzenie wiedzy o właściwościach materiałów polimerowych stosowanych w procesach metalizowania autokatalitycznego z zastosowaniem nowoczesnych technik laserowych,

§  opracowanie nowego kompozytu polimerowego, przeznaczonego do metalizowania autokatalicznego, zawierającego specjalne prekursory metalizowania w postaci związku metaloorganicznego i tlenku metalu, które pod wpływem promieniowania laserowego tworzą zarodki metalizowania, inicjujące i katalizujące ten proces.

Obecnie w Laboratorium prowadzony jest projekt badawczy Selektywna metalizacja nowych powłok polimerowych z wykorzystaniem promieniowania laserowego realizowany w ramach konkursu Iuventus Plus finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium zostały opublikowane w licznych czasopismach naukowych. Wynikiem prowadzonych badań są również liczne zgłoszenia patentowe.

Efektem badań prowadzonych w Laboratorium jest także jedna rozprawa doktorska (dr inż. Krzysztof Moraczewski, obrona w 2012 r.).

 

 

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::