pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

Zakres badań eksperymentalnych i teoretycznych prowadzonych w laboratorium

W laboratorium prowadzone są następujące prace:

- badania metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) lepkosprężystych właściwości materiałów polimerowych,

-    badania metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) przemian strukturalnych zachodzących w materiałach polimerowych pod wpływem ciepła,

- badania metodą termograwimetryczną (TG) degradacji termicznej materiałów polimerowych,

-    badania właściwości elektrycznych materiałów polimerowych,

-    badania struktury cząsteczkowej polimerów,

-       identyfikacja polimerów i tworzyw polimerowych.

 

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::